ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਓ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ! ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਧਾ

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਚਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਘਟ ਸਕੇ । ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੀਰਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਾਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਡਾਈਵਿਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵਾਲੀ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,

ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇ ਮੋਟਰ ਵਰਗੇ ਵੱਧ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੁੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਂਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਂ।