ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕੰਮ

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਵੇਂ-ਓਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਰੋ ਮਾਂ ਸ ਦੇ ਮੂ ਡ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ- ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ: ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਗਲੈਂਡ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰਨ ਹਾ ਰ ਮੋ ਨਸ ਨੂੰ ਖੂ ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਪਕਰਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈ ਕ ਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਜਾਣਨੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ……..

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸੈਕਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਧੁੰਨੀ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ,

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹੋਵੋਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸੈਕਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਾਜ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਉਸਦੇ ਸ੍ਭੁਆਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਅਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰੋਜ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਧੁੰਨੀਂ ਦਾ ਆਕਾਰ |

ਖੜੀ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ |ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |

ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |

ਗੋਲ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਚੰਗੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤਚੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ |

ਹਾੱਰਿਜਾੱਨਟਲ ਅਕਾਰ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ |

ਅਜਿਹੀ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਭੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ |

ਜਿਆਦਾ ਸੇਂਸੀਟਿਵ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ |ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹਨ |

ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦੀ ਹੋਈ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਧਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਕਾਰਤਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 2 ਚੀਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ

ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਵਸਤੂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸਤੂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਸਤੂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਕਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਾਸਤੂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਸਤੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਾਗੇ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ,ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜਾਤ ,ਪੈਸੇ,ਗਹਿਣੇ,ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆ ਚੀਜਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਲਤੂ ਦੀਆ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੀਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖੋ।

ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ :- ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਧਨ ਦਾ ਕਾਲ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨੇਗਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ

ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇਹੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੀਓ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾ ਉਸ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ,ਪੇਪਰ ਜਾ ਪੰਨੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ :- ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਫੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਏਜੰਡੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦਰਿਦਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰਮ ਹੈ

ਆਈਏਐਸ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਈਏਐਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ. ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਆਈਟੀਓ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ), ਸਫਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ, ਆਈਆਰਐਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕ ਆਈਏਐਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ. ਆਈਏਐਸ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ.

ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ- ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚਿਕਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਂਡੇ?
ਉੱਤਰ- ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਕਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ? ਉੱਤਰ – ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰਮ ਹੈ? ਉੱਤਰ- ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸੀ ਜਿਥੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.

ਪੁੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ

ਕੱਲ ਬੁਢਲਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜੇਹਾ ਹਾ ਦ ਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੌਂ ਗ ਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨਾਮ ITI ਤੋਂ ਇਕ 60-65 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਚ ਝੋਲਾ ਫੜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 5ਵੀ ਕਤਾਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਕੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌੜ ਕੌੜ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਕਸੂਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖ਼ੈਰ..ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ “ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ” ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ!! ਪੁੱਤ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਆਂ ਪਟੇਆਲੇ, ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਊਂਗੀ ਨਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਆਉਂ।”

ਥੋੜਾ ਜਗਿਆਸਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਵ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਸਦਾ ਜਵਾਵ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਰੌਂ ਗ ਟੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਵਿਆਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ।

ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਤੋਂ ਚੋਰਿਓਂ ਮੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਅਜੇ ਏਨੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਵਯੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹੋਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਕੇ 1 ਟਿਕਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਮਸਟਰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਈ ਨੀ ਲੱਗਾ। ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਦੇਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਓਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ ਬ ਰਦ ਸ ਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦੋਹਤੇ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਬੱਸ ਚੜਨ ਲੱਗੇ 4000 ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਸਨ ATM ਚੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੂਜ਼ੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਉਸਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ “ਧੀ” ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਸ ਚ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਾਵਧਾਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਮ-ਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿ੍ਖਛ ਤੇ ਸਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿ੍ਖਛ ਰਾਸੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਭ ਤੇ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਦੋਸਤੀ ਜਾ ਪਿਆਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਕ-ਰਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਛ ਤੇ ਕਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀ ਬਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਛ ਤੇ ਬਿ੍ਖਛ ਰਾਸੀ ਵਾਲੇ ਥੋੜਾ ਫਲਰਟ ਟਾਇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ,ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫੌਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਦੂਲਹਾ ਸੁਣਕੇ ਹੀ

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਤਾ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾ ਦਹੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰਣੀਆ ਜਿਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਸਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੋਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ

ਲੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਲੜਕਾ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਚਾਲਯ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਨੀ ਦੀ ਗੱਲਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕਾ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਨੀ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੀਆ ਰੇਖਾਵਾ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਚੀਜ਼ਾ ਦੱਸਦੀਆ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਵੇ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆ ਹਥੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆ ਲਾਈਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆਦਿ ਰੇਖਾਵਾ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੀਆ ਰੇਖਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਜ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ

ਅਤੇ ਇੱਕ ਆ ਦਮੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਮ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਆਉ ਤਾਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆ ਹੱਥਾ ਦੀਆ ਲਕੀਰਾ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੀਆ ਰੇਖਾਵਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਤਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾ ਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਆਉਦੀ।

ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੇਖਾਵਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਕਾਰ ਦਾ ਚਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣੇ ਗਈ।

ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਵਾਂ ਕੇ

ਹਾਣੀ ਕੁੰਡਾ -ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਵਿਅਾਹ ਗੲੇ ਸੀ ਧੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀਅਾਂ ਗੋ ਲੀ ਅਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀ , ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਭੇੜ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਪੂ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਵਿਆਹ , ਮਾਂ ਧੀ ਦੋਨੋ ਹੀ ਸੀ ਘਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਤੇ ਨੇ ਸਮਝਾੲੀ ਸੀ ਸਭ ਉਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਚ ਸੌਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਹਜੇ ਤਾਂ 9 ਹੀ ਵੱਜੇ ….ਬੈਠੀ …ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਦਿਲ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ

ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਐਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਿਆ …. ਨੀ ਜੀਤੀਏ … ਡਰੀ ਹੋੲੀ ਨੇ ਹੂੰ … ਕਹਿ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ – ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਨੀਂਦ ਨੀ ਆਈ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹਾਂ ਹੋੲੀ ਨਾ ਨਾਂ … ਉਹ ਪੈ ਗਈ …. ੲਿਧਰ ਫੋਨ ਤੇ ਜੀਤੇ ਦਾ ਮੈਸਿਜ਼ ਅਾੲਿਅਾ ਤੇ ਸੌ ਗਈ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ,- ਨਹੀਂ ..ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਪਈ ਜਾਗਦੀ ,- ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ? ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁਝ,- ਤੈਨੂੰ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨੀ ਆਈ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ,- ਮੈਂ ਪਾੲੀਆਂ ਸੀ 2 ਦੁੱਧ ਚ 2 ਦਾਲ ਚ …

ਓਹਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ,- ਤੈਥੋਂ ਕੁਝ ਨੀ ਹੋਣਾ ….ਤੇਰੀ ਗੁਵਾਂਢਣ ਨਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਤੈਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ,- wait ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ,… ਜੀਤੀ ਸੌ ਜਾ ਪੁੱਤ ਏਨੀ ਰਾਤ ਕਿ ਦੇਖਦੀ ਫੋਨ ਚ ?,ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਪਿਆ – – ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ?,ਕੁਝ ਨੀ ਮਾਂ ਲੱਗੀ ਸੌਣ ਬਸ,- ਵੇਟ ੲਿੰਤਜਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗੋਲ਼ੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ …ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਬਥੇਰੇ ,- ਰੁਕ (ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਨੀ ਪੀਤਾ …- ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ … ਅੱਜ ਚਿੱਤ ਜਿਹਾ ਨੀ ਮੰਨਦਾ) 12 ਵੱਜ ਗਏ ਮਾਂ ਸੌ ਗਈ ਜਦ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀਤੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨੀ

ਕਿੰਨੇ ਮੈਸਿਜ਼ ਆਏ ਧ ਮ ਕਾ ਉਣ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਦੇ …. 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨੀ ਸਕੀ ਉਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਧੱਬੇ ਪੈਰੀਂ ….ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ. ਜੀਤੀ ,- ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਈ , – ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਪੁੱਤ , – ਕੁਝ ਨੀ ਮਾਂ ਬਸ …( ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਨੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ) -ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ….ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ … ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋ ਕੁਝ ਨੀ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ … ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ ਚ ਅਣ ਗ ਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ

ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੰਡਾੲੀ ਪੁੱਤ ..ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਚੱਕੀਏ ਧੀਏ …ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ੲਿੰਤਜਾਰ ਕਰੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਮੇਰੀ …. ਪਰ ਪੁੱਤ … ਤੇਰੀ ਚੋਣ ਗ਼ਲਤ ਆ …. ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਜਿੱਦ ਆ ਤੇਨੂੰ ਹਜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਵਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ ਬੱਚੇ … ਸਾਡੇ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ ਵਹਿਮ ਆ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਹਿਮ ….ਸੁਬਹਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਹਿਮ ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣਾ

ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ….ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਬਚਣਾ ਪਛਤਾਵਾ …. ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਏ ਸੁਬਹਾ ਉਠੀਏ ਹੀ ਨਾ … ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੌਣ ਰਹੂ ….ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਖੜ ਜੁ … ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਗੋ ਲੀ ਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਭ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਵੀ ਆਈ ਕੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ ਓਹਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤ …ਇਹ ਮਰਦ ਜਾਤ ਆ ਝੂਠਾ ਕਰ ਕਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ … ਪਰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂ ਠ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ….ਆਈ.. ਤੋਂ ਕੁੰਡਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਖੋਲ ਦਿਉ ! ਲੇਖਕ ਲਵਰਜ

ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣੈ ਹੋ ਸ

ਦੋਸਤੋ ਜਿਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ । ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਤ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ whtsapp ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਦਰਅਸਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੁਰੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਨ ਲਓ ਇਕ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਉਪਰ ਗ਼ਲਤ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਓਨਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨ ਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਦਾ ਆਦਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਲਾਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾ ਹਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੈਜ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਥੋਡੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਜ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।