1 ਰਾਤ ਚ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ,ਚਮਤਕਾਰੀ ਨੁਸਖਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ,,,ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ.ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਸਿਰਫ 1 ਰਾਤ ਚ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ,

ਚਮਤਕਾਰੀ ਨੁਸਖਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਓ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ,ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੱਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਕਿਉ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ।,,,ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾ ਗੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ

ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ , ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਦੋਸਤੋ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ,,,ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ,

ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ,ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੱਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾ ਗੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ

ਪੈਰਾਂ ਚੋ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਜਨੀਆ ਚ ਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਤ ਚ ਪਾਵੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਪੱਕਾ ਨੁਸਖਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਦੋਸਤੋ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ

ਜਾਂ ਪਿੰਜਨੀਆ ਚ ਦ-ਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਤ ਚ ਪਾਵੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਪੱਕਾ ਨੁਸਖਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੱਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਡੀਓ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਂਉਣ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।

ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

ਦੋਸਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੁ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪਸ਼ੁ ਹੀਟ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ,ਪਸ਼ੁ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਗਾਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਟਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,ਜਿਸਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੁ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਫਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਇਫਲ ਲਓ ਇਹ ਜੈਫਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਲਓ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਵੇਲਣੇ ਨਾਲ ਤੋਡ਼ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਪਸ਼ੁ ਨੂੰ ਖਿਵਾ ਦਿਓ ।

ਇਸ ਪੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੜ ਜਰੂਰ ਲਗਾ ਲਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੁ ਇਸਨ੍ਹੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਵੇਗਾ ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੁ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਦਾ ਰਿਜਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਡੋਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁੱਧ ਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੋਸਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਫਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੁ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਸਿਹਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਇਹ ਪੌਦੇ , ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਮਾਰ

ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੀ ਮੇਡਿਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਕੁੱਝ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਦੀ ਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੰਸੁਲਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ , ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਇੰਸੁਲਿਨ ਇਸਲਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇੰਸੁਲਿਨ ਦੇ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਤੋਂ 4 ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਦੂੱਜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਫੇਦ ਚੰਦਨ । ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੂਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਤੀਜਾ ਪੌਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਜਨ ਯਾਨੀ ਡਰਮਸਟਿਕ । ਇਹ ਪਲਾਂਟ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ Powder ਬਣਾਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲਓ , ਉਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ।ਚੋਥੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੀਵੀਆ ,ਸਟੀਵੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਨਾਲੋਂ 300 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਪੋਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂਡ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਲਰੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ ਪੌਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪੋਦਾ ,ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਮਿਸ਼੍ਰਣ ਲਓ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗਾ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾ ਜੋ ਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸ਼ੁਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ।

ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ,ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ 6ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤਕ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਗਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ. ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ,ਕਾਬਜ਼ ,ਛਾਤੀ ਤੇ ਜੰਮੀ ਬਲਗ਼ਮ ,ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ , ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ,ਸ਼ੂਗਰ , ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ , ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਏਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕੇ

ਘਰ ਘਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ,ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੱਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਡੀਓ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਕਿਉ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ।,,,ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ |

ਏਕੋ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਾਓ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ,ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ.ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਇਹੋ ਜੇਹਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂ ਗਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੱਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਡੀਓ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾ ਗੇ
ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਪਤਲੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ

ਦੋਸਤਾਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ( under weight ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਜੋ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ।

ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ । ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇਡ ਇਫ਼ੇਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਸਮਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2 ਕੇਲੇ ,ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੋ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ । ਅਸੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦੀ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਲਈ Banana shake ਪੀਣ ਦੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 – 2 ਇਲਾਚੀਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਸ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਦੀ ਜੋ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

4 ਦਿਨ ਚ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ,ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਦੋਸਤੋ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ,ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ |ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ 4 ਦਿਨ ਚ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ

ਇਹ ਨੁਸਖ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ , ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ , ,ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੌਖਾ ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਯਾ ਹੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੱਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਡੀਓ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਕਿਉ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ।,,,ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ |

36 ਦੀ ਕਮਰ ਵੀ 32 ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੁਸਖਾ,ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਦੋਸਤੋ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ |ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ |ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਰੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਵੋਗੇ 3 ਦਿਨ ਚ 36 ਦੀ ਕਮਰ 32 ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ , ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ |ਨੁਸਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ,ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਚੁਟਕੀਆਂ ਚ ਗਾਇਬ ਹੋਵੇਗੀ |

ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੱਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵਡੀਓ ਵਿਚ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਕਿਉ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਸਿਰਫ ਓਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ।ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ |ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਜੋਗ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ ਰੋਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇ ਨਵੀ ਤੋਂ ਨਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ |