ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹਵਾਓ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ, ਰੋਜ 33 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ 73000

ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 72,505 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਸ‍ਟ ਆਫਿਸ ਦੀ RD ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਭਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਸ‍ਟ ਆਫਿਸ ਦੀ RD ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RD ਉੱਤੇ ਪੋਸ‍ਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 7.3 % ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਉੱਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਸ‍ਟ ਆਫਿਸ RD ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । 1000 ਰੁ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਨ‍ਵੇਸ‍ਟਮੇਂਟ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਜਾਵੇਗਾ 72 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

RD ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾੰ‍ਪਾਉਂਡ ਇੰੰਨ‍ਟਰੇਸ‍ਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੱਧਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਮੂਲ ਪੈਸਾ ਬਣਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 33 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਬਚਾਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਆਰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ 72505 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਰੀਬ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਅਕਾਉਂਟ ਪੋਸ‍ਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ RD ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸ‍ਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਕਾਉਂਟ ਵੀ ਖੋਲ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।2 ਲੋਕ ਮਿਲਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਅਕਾਉਂਟ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ

RD ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਥਲੀ ਡਿਪਾਜਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਜਿਟ 16 ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖੀ ਸਾਂਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛੇੜਛਾੜ

ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਲੁਧਿਅਾਣਾ ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋੲੀ, ਜਿੱਥੇ ੳੁਹਨਾਂ ਨੂੰ ੲਿੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੌਣ ਲੱਗ ਪਈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਜਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਚੌੜਾ ਬਾਜਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੂਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟੀ ਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਨਮਾਣ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੲੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਲਾੲਿਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਸਕੇ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ

ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਤੀ ਗੁੱਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਏਐੱਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਚਾਈ ਛੁਪਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਕਸੂਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਇਹ ਛੇ ਆਦਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ

ਮੋਟਾਪਾ, ਤਣਾਅ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਪਰਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਕੋਟਿਰਸੋਲ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ : ਸਿਗਰੇਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਪਰਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ : ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ 43 ਫੀਸਦੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬੀਪੀਏ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਘਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਤ ਲਾਇਫ਼ਸਟਾਇਲ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਇਹ AC ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਚਲਾਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ

ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨਿਉਫੈਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਬੇਲਿਫਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਲਰ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ( AC ) ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ AC ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ । ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1 ਟਨ ਅਤੇ 1 . 5 ਟਨ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਵਾਲੇ 2 ਵੱਖ – ਵੱਖ AC ਕੱਢੇ ਹਨ। ਇੰਡਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ AC ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ AC ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । 2 ਸਟਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ 5 ਸਟਾਰ ਦਾ ਘੱਟ । ਜੇਕਰ AC 2 ਸਟਾਰ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਯਾਨੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ , 5 ਸਟਾਰ AC ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 200 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 7 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹੀਨਾ ਯੂਨਿਟ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਉਸਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ , ਇੱਥੇ 378 ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2770 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਔਸਤ ਖਰਚ 7 . 33 ਰੁਪਏ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ AC ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2,199 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ ।

ਇਹ AC ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਵੋਲਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇਨਵਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਵਰ ਪਾਵਰ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਟੇਕਨੋਲਾਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ 48VDC ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੰਪਨੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ 1500ਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ 12V 100Ah ਬੈਟਰੀ ( 6 ਪਲੇਟਸ ) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇੰਨੀ ਹੈ ਕੀਮਤ Belifal ਦੇ 1 ਟਨ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ AC ਦੀ ਕੀਮਤ 1.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ , 1.5 ਟਨ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ AC ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਸ 2.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਹ AC ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਸਹੁਰਿਆ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰਹ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋ ਕੀਤਾ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਹੁਰਿਆ ਨੇ ਬੱਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕੲੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾੳੁਂਦੇ ਹਨ, ੳੁੱਥੇ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਅਾ, ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਾਉਂਕੇ ਵਿਖੇ ਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ , ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾੲਿਅਾ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ੳੁਸਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾੳੁਣ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ,

ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਤੇ ੳੁਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ੳੁਸਦੀ ਕੁੱਖ ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗੲੀ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹੋ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਚਾਉਂਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ 8886 ਐਸਐਸਏ, ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8886 ਵਿੱਚੋਂ 6800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ 42,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 15,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 2100 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ, ਐਡਹਾਕ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਵਰਕਚਾਰਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 3 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਆ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ 250 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਘਿਰੀ ਕਸੂਤੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ‘ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ 300 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ”? ਸਿੱਧੂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸੀ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ‘ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਸਐਸ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੌ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣਾ

ਡਾਈਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਾਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ‘A’ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ Sensitive ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਡਾਈੇਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ, ਰਾਈ, ਪਾਸਤਾ, ਕੱਦੂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਕਣਕ, ਸੋਇਆ ਫੂਡ, ਅਖ਼ਰੋਟ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਚੋ।

ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ‘B’ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਖਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਗੋਭੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਮਸਰੀ, ਤਿਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ।

ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ‘AB’ ਇਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ – ਮੱਛੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ‘O’ ਓ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮੀਟ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ ਆਦਿ ਭਰਪੂਰ ਡਾਈਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬੀਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖੋ।

ਆਖਿਰ ਮੰਗਣੀ ਤੋ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿਆਹ

ਮੰਗਣੀ ਤੋ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ! ਪਿੰਡ ਦੌਲਾ (ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ) ਦਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪਲ ਗਿਆ। ਬੀ ਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਟੈਨੋ ਦਾ ਕੀਤਾ । ਆਪਣੇ ਕੈਂਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ। ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਪੜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਤੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਸਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ

ਪਰ ਛਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਮੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਗੀ , ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਥੀ ਇਸੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।ਘਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ । ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਵੱਬ ਨਾ ਬਣਿਆ ।ਆਖਰ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਿੰਦਰ ਕੋਰ ਦਾ ਭਰਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾ ਗੱਲਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਛਿੰਦਰ ਕੋਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੳ

ਆਖਰ ਲੰਘਦੀ ਉਮਰ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ । ਆਖਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸਤਾ ਗੰਢਿਆਂ ਗਿਆ । ਇਹ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਜਿਹੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।