ਜੇ ਕਿੱਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪਲਾਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਰਗਾ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ Beta-amyloid ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ Beta-amyloid ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਮੇਯੋ ਕਲੀਨਿਕ, ਮਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਸਕੈਨ 7ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ Beta-amyloid ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ।

ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਲਓ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ — ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ, ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਜੂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਗਰੀਨ ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਗਰੀਨ ਟੀ ਪੀਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਬਸ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਾ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗ਼ਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਲਈ ‘ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ‘ਖਿਮਾਂ ਜਾਚਨਾ‘ ਲਈ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾਡ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾਡ਼ੀ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਡ਼ੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਸਮੂਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਗਾਜ਼ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ‘ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਮਤਭੇਦ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਪੂਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ 10-20 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗਲਤ ਲੀਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਨਾਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਕੇ ਫਸੇ ਕਸੂਤੇ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਵਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇ

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁੜ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਮਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਰਿਫਾਇੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

1. ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ – 1 ਕੱਪ ਘਿਸੀ ਹੋਈ ਮੂਲੀ ‘ਚ ਗੁੜ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਮਿੰਟ ਤਕ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ 1 ਚੱਮਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਥਮਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 2. ਪੇਟ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ – ਗੁੜ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੜ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਖੱਟੀ ਡਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 3. ਹੈਲਦੀ ਫੇਫੜੇ – ਗੁੜ, ਗਲੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸੇਲੇਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

4. ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ – ਇਸ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਭਜਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਣ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁੜ-ਤਿਲ ਦੀ ਬਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 5. ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 1 ਚੱਮਚ ਗਲੋਅ ਅਤੇ 2 ਚੱਮਚ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

6. ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ – ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7. ਚਮੜੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ – ਇਹ ਸਰੀਰ ‘ਚੋਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਟਾਕਸਿੰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। 8. ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ – ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਵੀਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੋਨੋ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਦੋਰ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇੱਕਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਬੜਾ ਜਬਰਦਸਤ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹੀਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਖਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡਿਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਸਕਦੇ ਹੋਂ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਰਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ ਹੀ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਅਪਣੀ ਦਬੰਗ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਹਵਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਲਡਰ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜਰੀਆ ਜਰੂਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ ਓ ਐਮ ਜੀ । ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੰਮ ਹੈ ਆਸਾਨ।ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਸਾਇਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਈਸੰਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀਹੋਵੇਗਾ ।

ਬਿਕਰਮ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ । ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਸਕਿਲ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਨ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਬਿਕਰਮ ਚਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਸੰਸ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। … ਬਿਕਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ ..

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਤ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 11-12-2017 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 199 ਵਿੱਚੋਂ 95 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 81 ‘ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ 116 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ 110 ਤੇ 107 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 62 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 19 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਲ੍ਹਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟੀਆਰਐਸ ਤੇ ਐਮਐਨਐਫ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ

10 ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਣ ਕਰ ਦਵੇਗੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ!

ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਆਹਾਰ ਵਿਚ |ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 773 ਕਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 8 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ 908 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ 9.1 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਇਬਰ ,36 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ,5.5 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ,117 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਕੋਲੇਸਤ੍ਰੋਇਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0% ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ,ਭੁੱਖ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ |

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ੍ਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਚ:- ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੋਤਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੈਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਮੋਨੋ ਸੈਚੁਰੇਟੇਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ,ਖਾਸਕਰ ਓਲਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗੁੜ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ:- ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾੱਲੀ ਫ਼ੇਨੋਲਿਕ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਾੱਮੈਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਐਸਿਡ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ:- ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੇਸ਼ਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਟਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |

ਤੁਰੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ:- ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ,ਮਿੰਨਰਲਸ ,ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟਸ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤੁਰੰਤ ਵਧਦਾ ਹੈ |ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 773 ਕਲੋਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਮਿੰਨਰਲਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਹਾਰਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ:- ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਪਾੱਲੀ ਫ਼ੇਨੋਲਿਕ ਐਂਟੀ-ਆੱਕਸੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਰੇਸਵੇਰਾਟ੍ਰਾੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ,ਨਰਵਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆੱਕਸਾਇਡ ਜਿਆਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਵਿਚ ਬਚਾਅ:- ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਸੋਡੀਅਮ ,ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਫਾਇਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਯਾਨਿ ਕਿ ਸਟੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ 25% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ:- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |

ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੋਅਮ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ:- ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ B6 ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ A ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ

ਡਾੲਬੀਟੀਜ਼: ਡਾਈਬੀਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੌਡੀ ‘ਚ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਯਾਨੀ ਮੈਟਾਬੌਲੀਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਦਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਜਿਗਰ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਦਬੋ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਫੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ: ਮੂੰਹ ‘ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਦਬੋ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਫੈਸ਼ਨਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਡਾਈਜੇਸ਼ਨ: ਸਰੀਰ ‘ਚ ਮੈਟਾਬਾਲਿਜ਼ਮ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਮਸੂੜਿਆਂ ‘ਚ ਪੇਰੀਓਡੋਂਟਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੀਓਡੋਂਟਲ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਤੱਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕੀ: ਸਲਾਈਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੁੱਕ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ‘ਚ ਸਲਾਈਵਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਰੋਸਟੋਮੀਆ ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਈ ਮਾਊਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ‘ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਨ ਅਤੇ ਬਦਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਥਾਣੇਦਾਰਨੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਆੜੇ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਅੱਜ ੲਿੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਾੲਿਅਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ੲਿੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ੳੁਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਗਿਅਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਰਮਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਐਡ੍ਰੀਏਨ ਕੋਲੇਸਜਰ। ੲਿਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਲਾ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇ। ਇੰਸਟਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,

‘ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਓ।ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਐਡ੍ਰੀਏਨ ਕੋਲੇਸਜਰ ਦੀ ਫਿੱਟ ਬੌਡੀ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਲੋਅਰਸ ਹਨ। ਐਂਡ੍ਰੀਏਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਵਰਕਾਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੁੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ State of Saxony ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 34 ਸਾਲਾ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ

ਤਾਂ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ।ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਨਪੇਡ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ